ŠKOLY BOHEMIA 4X V TOP 20

Studenti chrudimských středních škol Hotelové školy Bohemia s. r. o. a Základní školy a Střední školy Bohemia s. r. o. se velmi úspěšně zapojili do celoevropské soutěže SOCIAL INNOVATION RELAY (SIR), když po úspěšném absolvování on-line testu zaměřeného na problematiku sociálního podnikání odeslali své návrhy projektů nadaci JA Europ (nadace zaměřená na podporu ekonomického vzdělávání, která má jen v Evropě cca 3,2 milionu studentů v 39 zemích), jež je spolu se společností NN pojišťovna a penzijní společnost (firma působí v 18 zemích) partnerem mezinárodního vzdělávacího projektu, který motivuje žáky, aby vymysleli inovativní podnikatelské řešení konkrétního společenského problému.

Skoro jako pohádka vyznívá skutečnost, že mezi TOP 20 v rámci ČR postoupily hned čtyři ze šesti návrhů projektů studentů „Bohemek“, a to ještě další dva byly pořadateli odmítnuty s odůvodněním, že každý soutěžní tým smí podat jen jeden projekt!

A jaké že nápady se budou ucházet o přízeň odborné poroty již jako podnikatelské projekty?

„S hudbou mládne naše duše“ – projekt Daniely Svobodové, Kristýny Musilové a Terezy Sodomkové z 3. ročníku oboru cestovní ruch určený našim starším spoluobčanům.

„Dětská láska pro zvířátka“ – projekt Lucie Kaplanové, Kateřiny Marešové, Zuzany Olexové a Denisy Vrzáčkové z 3. ročníku cestovního ruchu, který si klade za cíl pomoci dětem v dětském domově i odloženým pejskům v útulku.

„Pomoc dětem z rodin se sociálním znevýhodněním“ – projekt Andrey Jeřábkové, Nely Rybenské, Michaely Berákové a Terezy Vackové ze 4. ročníku sportovní větve pedagogického lycea má nabídnout dětem „z ulice“ možnost kvalitně se připravit na vyučování.

„Onkologie jevištěm aneb radost pro děti“ – projekt Veroniky Málkové a Kateřiny Kumperové ze 4. ročníku humanitní větve pedagogického lycea určený zejména dlouhodobě hospitalizovaným dětem.

Před branami TOP 20 pak zůstaly jinak zajímavé práce studentů 3. ročníku sportovní větve pedagogického lycea Martina Kratochvíla, Radima Zavřela, Daniela Špičáka, Michala Kulhavého a Víta Myšky „Šance pro děti s malou šancí“- sportovní vyžití pro znevýhodněné děti a „Turnaje v deskových hrách“.

Dlužno podotknouti, že se zdaleka nejedná o ojedinělé úspěchy a aktivity studentů „Bohemek“ z poslední doby. Tereza Kloučková a Kateřina Neumanová (viz. foto) ze 4. ročníku sportovní větve pedagogického lycea i mnozí další studenti těchto škol se například zapojili do soutěže katedry financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné, která ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná pořádá již 8. ročník celostátní soutěže pro středoškolské studenty, jejichž úkolem je zpracovat esej na odborné téma, které letos zní "Je finanční gramotnost předpokladem nebo výsledkem bohatství?". Cílem soutěže je podpořit jak povědomí středoškoláků o aktuálních ekonomických a finančních problémech, tak i přispět k rozvoji jejich finanční gramotnosti. Úspěchům barmanů z hotelovky na KROMĚŘÍŽSKÉ KOKTEJLOVÉ SOUTĚŽI 2016 či AMUNDSEN VODKA BARTENDERS JUNIOR CUPU 2016 bychom pak mohli věnovat samostatný článek.

Ing. Josef Drozd