Kontakty


Základní škola a Střední škola Bohemia s.r.o.

IČ: 25272501
zapsána v OR Hr.Kr. v odd.C č.vl. 11821
 

Ředitel školy: Mgr. Jaromír Pecina sportovniskola@chrudim.cz
Zástupce ředitele: Ing.Veronika Nevšímalová     zastupce@sportovniskola.chrudim.cz
Sekretářka - hospodářka/obědy: Bc. Tereza Kropáčková sekretariat@sportovniskola.chrudim.cz

Sídlo školy: Víta Nejedlého 482, 537 01 Chrudim  

Adresa školy: Palackého třída 47, 537 01 Chrudim - není korespondenční adresou

Tel.: 469 622 009  7:15-13:00hod., 469 630 249


číslo účtu školné:  FIO banka: 2400793045/2010

číslo účtu obědy: 1222934399/0800  v.s. rodné číslo žáka + do poznámky OBĚDY

ID datové schránky: aapqi9

Kancelář: 7:30 - 13:00 hod.

Pedagogický sbor   e-mail:      prijmeni.jmeno@bohemia.chrudim.cz

 

 Mgr.   Boháčová Jitka            FF UP Olomouc, PedF Univerzity HK, praxe 25 let

 Ing.    Drozd Josef                   Provozně ekonomická fakulta VŠZ Praha, praxe 20 let

 Mgr.   Chvojková Michaela    UP Olomouc, praxe 9 let

 Mgr.  Jánská Irena                  PedF UP Olomouc, praxe 31 let

 Ing.    Ježková Irena               Provozně ekonomická fakulta VŠZ Praha, praxe 12 let

 Mgr.   Kellerová Vladimíra     Slezská univerzita Opava, praxe 14 let

 Mgr.   Korandová Alena         PedF Jihočeské Univerzity Č. Budějovice, praxe 17 let

 Mgr.   Kučerová Ilona            UJEP Ústí nad Labem, praxe 14 let

 Mgr.   Leden Jiří                     PedF Univerzity Hradec Králové, praxe 15 let

 Mgr.   Machová Jana             PedF UK Praha,  praxe 31 let

 Bc.     Mastík Lukáš               PedF Univer. Hr. Kr., studuje FTK UP Olomouc, praxe 1 rok

 Mgr.   Musilová Kateřina       PedF UK Praha, praxe 5 let

 Ing.    Nevšímalová Veronika VŠCHT Pardubice, FŘIT VŠP Hr. Králové, praxe 25 let

 Mgr.   Pecina Jaromír            FTVS UK Praha, praxe 29 let

 Mgr.   Pilařová Petra             UJAK Praha, praxe 15 let

 Mgr.   Slezáček Martin          Přírodovědecká fakulta MU Praha, praxe 2 roky

 Mgr.   Svoboda Karel            FF UK Praha, praxe 17 let

            Štrossová Jana          DPS –  PedF Univerzity Hradec Králové, praxe 31 let

 Ing.     Švecová Hana            Fakulta informatiky UTB ve Zlíně, praxe 1 rok

            Teznerová Iva             Střední škola pro pracující Chrudim, praxe 39 let