EU projekty

                                                                       eu

ERASMUS – Odborné praxe v zahraničí, č. 2015-1-CZ01-KA102-012886,

ERASMUS 30.1.-27.2.2016   10 žáků v IRSKU a 10 žáků v ANGLII

ERASMUS - články od studentů

ERASMUS+  zpráva

Získat jak pracovní, tak životní zkušenosti, zdokonalit se v cizím jazyce, okusit jinou kulturu, osamostatnit se a v neposlední řadě pokusit se zjistit, co sami za sebe dokáží – tímto vším zahraniční stáže obohacují studenty, kteří se nebojí vydat se za hranice republiky a zažít něco nevšedního.

Právě za těmito účely odletěla koncem ledna skupina dvaceti studentů chrudimské Základní školy a střední školy Bohemia s.r.o. v rámci vzdělávacího programu Evropské Unie Erasmus+ do anglického města Portsmouth a irského Corku. Studenti zde strávili čtyři týdny, během kterých pracovali a zároveň si plnili povinnou odbornou praxi danou školou. Stáže se shodovaly se studijním zaměřením účastníků a probíhaly v jeslích, mateřských a základních školách, ale také například v dobrovolném komunitním projektu. Náplní práce stážistů byla asistence pedagogům místních zařízení ve formě her a péče o svěřené děti. Přínosem studijního pobytu pro české studenty bylo osvojení si práce pedagoga, porovnání pedagogického prostředí v Česku a anglicky mluvících zemí a v neposlední řadě také rozvoj osobní zodpovědnosti.

 

Ubytování stážistů bylo zprostředkováno v hostitelských rodinách, kde byli vystaveni každodenní nutnosti použití anglického jazyka. Tento fakt umocňoval také střet dvou rozdílných kulturních zázemí, který pomáhá utvářet hodnoty každého jedince. O studenty bylo postaráno v rodinách formou polopenzí, díky které se studentům prezentovala ostrovní kuchyně.

Pracovní dny byly vyplněny povinnostmi stážistů a o víkendu vyráželi na výlety po širokém okolí, zprvu organizovanými českým pedagogickým dozorem, poté již samostatně ve skupinách. Mezi tyto výlety patřily návštěvy Londýna, Winchesteru a ostrova Isle of Wight v Anglii a Dublinu, Moherských útesů a mnohých dalších v Irsku.

Studenti, kteří se této stáže účastnili, měli možnost získat zkušenosti díky grantu Evropské Unie, který jim uhradil náklady spjaté s dopravou, stravou a ubytováním. O úspěch celé stáže se mimořádně zasadili také externí kolegové Mobility Team.

Tato jedinečná příležitost studentům v budoucnu ulehčí jak studium na vysoké škole, tak budou moci nabyté zkušenosti uplatnit při volbě povolání i mimo hranice naší republiky. Z ohlasů samotných studentů je patrné, že i oni prožili na stáži velice emotivní momenty a tato zkušenost je jimi vnímána absolutně pozitivně. Za vše mluví slova jedné ze stážistek, která shrnula své zážitky takto: „Tato šance Vás donutí dospět a prakticky si vyzkoušet žít v cizí zemi život „dospěláka“. Za mě mohu říct, že to byl velký skok vpřed. Nelituji toho ani na minutu.

 

Mgr. Kateřina Vokálová, www.sportovnikola.chrudim.cz

2015

Projekt výzva č. 56 - realizován

  • Jazykově - poznávací kurz v Anglii
  • Čtenářské dílny
  • Studijní pobyt pedagoga v Anglii

Výsledek výběrového řízení

an


Sdílím, sdílíš, sdílíme  – CZ.1.07/1.3.00/51.0039 –s rozpočtem 394 880,- Kč, nakoupil jsem tablety iPod a proškolili pedagogy.Moderní výuka

číslo: CZ.1.07/.1.5.00/34.0637

projekt v realizaci


 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků