Dokumenty


Školní řád

Harmonogram školního roku 2015/2016

Pedagogický sbor

Žádost o poskytnutí grantu

DUMy
škola v rámci projektu EU Peníze školám vytváří DUMy, které jsou k dispozici na vyžádání na emailu
zastupce@sportovniskola.chrudim.cz