Pedagogické lyceum se sportovním zaměřením

PORADENSKÉ  CENTRUM

Také v letošním školním roce  otevíráme poradenské centrum pro uchazeče o studium a jejich rodiče. Cílem je konzultovat s uchazeči a jejich rodiči dosavadní výsledky na základní škole, zjistit představy o dalším uplatnění v oborech, které nabízí naše škola, poradit s výběrem oboru a poskytnout konkrétní informace o možnostech přijetí ke studiu pro příští školní rok. Poradenské centrum lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle 469 622 009, 469 630 203.


PEDAGOGICKÉ LYCEUM - specializace tělesná výchova

Obor je specifický šesti až sedmi hodinami tělesné výchovy týdně ve všech ročnících studia. Jednotlivé třídy jsou zaměřené na kopanou a ostatní sporty (v případě kapacitní potřeby takto lze dělit i v rámci jedné třídy). Chlapci, kteří mají fotbalovou výkonnost na úrovni celostátních soutěží mohou pokračovat v tréninkovém procesu a aktivní fotbalové činnosti ve Sportovním centru mládeže MFK Chrudim, které je se školou personálně propojeno. Žáci jiných sportovních odvětví po ukončení výuky pokračují v mimoškolních aktivitách ve svých sportovních oddílech či jiné zájmové činnosti. V prvním ročníku jsou v učebním plánu zastoupeny i další výchovné předměty (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova). Právě taková skladba předmětů umožňuje sportujícím žákům pozvolný přechod k plnění nároků středoškolského studia a zároveň se mohou kvalitně věnovat vlastní sportovní specializaci. 

V rámci školného hradí škola žákům exkurzi na špičkové profesionální utkání v kopané (např. ligové utkání nebo finále poháru ČMFS). Ve druhém ročníku hradí škola náklady na kurz pro rozhodčí kopané „Licence M“ včetně studijních materiálů. Ve třetím ročníku hradí škola exkurzi do Prahy (náplní je návštěva planetária a výtvarné výstavy). Školou je hrazen i kurz pro tělovýchovné zdravotníky. Ve čtvrtém ročníku hradí škola exkurzi do divadla v Praze (kromě vstupenky na představení).

V rámci spolupráce s MFK Chrudim pořádáme lyžařský kurz zároveň jako zimní soustředění, aby rodičům nevznikaly další (dvojí) náklady.

V každém ročníku studia je zastoupena výuka plavání (vždy jedenkrát týdně, po celou dobu studia, zcela hrazena školou).

V nabídce jsou také kurzy hrazené rodiči žáků navíc, avšak v zajímavých cenových relacích tzn. podstatně levnější než u zprostředkovatelských organizací (kurz pro plavčíky, maséry, fotbalové trenérské licence - až po „Licenci B“).

Výuka je zpestřena motivačními tréninky a besedami se špičkovými trenéry a hráči (Vítězslav Lavička, Luděk Klusáček, Ivan Hašek, Jakub Dovalil, Vladimír Šmicer).

Praxe žáků oboru Pedagogické lyceum, které probíhají od třetího ročníku, jsou situovány do mateřských škol, základních škol či sportovních klubů.

Pro nejlepší vybrané žáky sportovního oboru možnost zahraničních stáží ve sportovních klubech nebo profesionálních tuzemských klubech.

Absolventi získávají kvalifikaci pedagoga volného času a kvalifikaci asistenta pedagoga. Mohou pracovat pro fit centra, sportovní oddíly, organizace obchodující se sportovním zařízením, vybavením, potravinovými doplňky, dále se uplatňují jako osobní trenéři, nutriční specialisté, maséři či ve vlastní podnikatelské činnosti. Absolventi pedagogického lycea jsosu připraveni k dalšímu vzdělávání na vysokých školách a vyšších odborných školách, získávají předpoklady pro práci asistenta pedagoga, mohou se uplatnit  i v oblasti volného času a zájmové činnosti jako pedagogové volného času.

Školné činí 1 750,- Kč měsíčně (10 plateb ročně)

Učební plán oboru vzdělání  78-42-M/03

Přijímací zkoušky

Vzhledem ke kapacitním možnostem školy pro letošní školní rok ruší ředitel Základní škola a Střední škola Bohemia v Chrudimi dosavadní přijímací zkoušky.

Rozhodujícím kritériem pro přijetí budou výsledky dosažené na základní škole (které můžete s předstihem konzultovat v našem poradenském centru), dobrý zdravotní stav (doložený lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu), zájem o obor (dokladovaný ze základní školy).

Na základě posouzení výše uvedených kritérií rozhodne ředitel školy o přijetí jednotlivých uchazečů ke studiu do prvního ročníku v příštím školním roce.