Pedagogické lyceum s humanitním zaměřením

PORADENSKÉ  CENTRUM

Také ve letošním školním roce otevíráme poradenské centrum pro uchazeče o studium a jejich rodiče. Cílem je konzultovat s uchazeči a jejich rodiči dosavadní výsledky na základní škole, zjistit představy o dalším uplatnění v oborech, které nabízí naše škola, poradit s výběrem oboru a poskytnout konkrétní informace o možnostech přijetí ke studiu pro příští školní rok.

Poradenské centrum lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle  469 622 009 ,  469 630 203  .


lh

PEDAGOGICKÉ LYCEUM - humanitní zaměření                                                              

Hodiny povinně volitelných předmětů mohou být využity ke zkvalitnění jazykové vybavenosti žáků (třetí cizí jazyk), v další zajímavé nabídce jsou předměty pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, mediální komunikace, sociologie, humanitní studia. Při Střední škole zároveň provozujeme i Základní školu. V rámci předmětu pedagogická praktika žákyně střední školy v průběhu školního roku cíleně pracují se žáky prvního stupně základní školy formou bloků ve školní družině. 

Vzhledem k výši školného nehradí škola exkurze ani náklady na kurzy.

Praxe žáků oboru Pedagogické lyceum, které probíhají od třetího ročníku, jsou situovány do mateřských škol, základních škol či sportovních klubů.

Absolventi mohou pracovat jako vychovatelé ve školních družinách, asistenti pedagoga, pracovníci fit center, sportovních oddílů, organizací obchodujících se sportovním zařízením, vybavením a potravinovými doplňky, dále se uplatňují jako osobní trenéři, nutriční specialisté, maséři či ve vlastní podnikatelské činnosti. Doporučujeme však následné studium na vysokých školách.

 

 Školné činí 1 000,- Kč měsíčně (10 plateb ročně)

Učební plán oboru vzdělání  78-42-M/03

Přijímací zkoušky

Vzhledem ke kapacitním možnostem školy pro letošní školní rok ruší ředitel Základní škola a  Střední škola Bohemia v Chrudimi dosavadní přijímací zkoušky.

Rozhodujícím kritériem pro přijetí budou výsledky dosažené na základní škole (které můžete s předstihem konzultovat v našem poradenském centru), dobrý zdravotní stav (doložený lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu), zájem o obor (dokladovaný ze základní školy).

Na základě posouzení výše uvedených kritérií rozhodne ředitel školy o přijetí jednotlivých uchazečů ke studiu do prvního ročníku v příštím školním roce.